Numer 3/121 / 2013- OD REDAKCJI

Agnieszka Kaczor - Zło wyzwaniem dla współczesnej szkoły
Zło jest jednym z tych doświadczeń, wobec których stajemy i czujemy się bezradni. Szukając odpowiedzi na pytanie, jak je pokonać, musimy najpierw zrozumieć, czym jest w swej najgłębszej istocie. Taka postawa funduje możliwość bycia aktywnym w szukaniu źródeł przemocy i cierpienia.

Katarzyna Myśliwiec - Uwarunkowania organizacyjno-metodyczne wykorzystania nowoczesnych środków dydaktycznych w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Małgorzata Kaliszewska - Freinet w przedszkolu, część II.
W pierwszej części artykułu zamieszczonego w „Hejnale Oświatowym” nr 2/120/2013, przedstawiono koncepcję pedagogiczną Celestyna Freineta i wybrane techniki stosowane w przedszkolu.
Specyfika przedszkola freinetowskiego
Freinet krytykował przedszkola za stwarzanie dzieciom cieplarnianych warunków, ograniczanie samodzielności poznawczej, narzucanie schematów i materiałów dydaktycznych wyrabiających zmysły dziecka w nienaturalny sposób (układanki z gotowymi wzorami, kartoniki z konturami i inne). Sam zaproponował przygotowywane przez Spółdzielnię z Cannes zestawy dostosowane do wieku dziecka, bezpieczne i umożliwiające opanowanie podstawowych technik pracy ręcznej, jak farby i pędzle, glina ceramiczna, emalie i polewy, małe piecyki elektryczne do wypalania gliny, rylce, limografy, włóczki, tkaniny, igły i nici. Do innego jeszcze typu narzędzi zaliczył mowę, pismo, rzeźbę, druk, muzykę i taniec, czyli to, co pozwala dziecku nawiązać kontakt z otoczeniem, wyrazić pragnienia i emocje, stanowi pogłębienie świadomości związków między ludźmi a przyrodą. Wszystkie przedszkolne zajęcia i nowe sytuacje umożliwiają wzbogacanie czynnego słownika dziecka, pobudzają do spontanicznej ekspresji słownej .


Hubert Luszczynski - Marketing w szkołach – siłą napędową poprawy jakości pracy szkoły. Z doświadczeń niemieckich…

Bożena Mayer-Gawron - Kształcenie zawodowe w Finlandii

Anna Urbańska - Monitorowanie realizacji podstawy programowej na IV etapie reformy edukacyjnej – rozwiązania praktyczne na przykładzie IX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Maria Panz - Ocenianie kształtujące w praktyce oceniania szkolnego

Maria Madej - Mój pierwszy rok z nową podstawą programową

Anna Wołosiuk - Wędrówka po ścieżkach historii. Scenariusz gry terenowej dla uczniów klasy VI na zakończenie edukacji historycznej w szkole podstawowej

- OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE INFORMUJE – Joanna Peter, Czego możemy dowiedzieć się o szkole dzięki EWD? Część III.

- PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W NOWYM SĄCZU INFORMUJE Małgorzata Janusz, Dialog międzypokoleniowy w bibliotece

- PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KRAKOWIE POLECA Ocenianie Konkurs PBW w Krakowie „Niezwykły świat braci Grimm”

Jadwiga Zarajczyk - Wiersz

- KOMUNIKATY – Informacja o prenumeracie „Hejnału Oświatowego”